NABÍDKA/SLUŽBY

 

Ateliér boine!ARCHITEKTI navrhuje, projektuje a podílí se na těchto realizacích:

                - rodinné domy, bytové domy (nízkoenergetické a energeticky pasivní)

                - komerční provozovny (restaurace, obchody, ubytovací zařízení)

                - průmyslové objekty, zemědělské stavby 

                - rekonstrukce stávajících objektů (i památkově chráněných)

                - komplexní řešení interiérů, grafické práce včetně realizace

                - návrhy zahrad, parkové úpravy

                - městský mobiliář, informační systémy

 

Pro zdárnou realizaci staveb dodáváme kompletní projektovou dokumentaci vč. vyřízení na dotčených úřadech a orgánech státní správy. Tyto práce obsahují orientačně následující položky:

                - zakreslení skutečného stavu

                - architektonická studie

                - projekty pro územní řízení/souhlas

                - projekt pro stavební povolení

                - projekt pro realizaci stavby, pro výběr dodavatele

                - pomoc při výběru dodavatele

                - autorský a technický dozor při realizaci

Z uvedených dokumentů Vám jen zdůrazňujeme důležitost architektonických studií - ty dokáží nejlépe objasnit stavební záměr, efektivně využijí finanční prostředky a dodají projektu estetickou kvalitu.

 

Pro ty, kdo chtějí vědět víc:

Jako sumarizaci nabídky ateliéru nepřehlédněte následující body, možná Vás ani nenapadlo se s nimi na architektonickou firmu obrátit.

 

1)   Grafické práce

Máte v interiéru volné plochy/zdi/místnosti, které působí neutěšeně a nevíte jak je zpříjemnit?

Navrhneme řešení jak jednoduše oživit zanedbané prostory. Škála řešení je od prosté barevné výmalby přes grafické značky, abstraktní obrazce až po velkoformátovou grafiku. Dle domluvy zajišťujeme i reálné provedení grafik.

Jako další možnosti Vám nabízíme návrh koncipování výstavních prostor, vytvoření informačního systému, upoutávky na připravovanou akci atd.

 

2)   Interiérová řešení

Rádi byste vybavili Váš interiér novým nábytkem, připadá Vám rozmístění stávajícího nábytku nevhodné? Chcete jej doplnit?

Vybereme pro Vás nejvýhodnější tvar a umístění nábytku a to jak ve stávajícím, tak v novém řešení. Nový nábytek můžeme pomoci vybrat z nabídkových katalogů vč. barevného řešení anebo kompletně navrhnout atypicky na míru a podílet se na jeho realizaci (výběr dodavatele, autorský dozor, atd.). Vyčíslíme potřebné finanční náklady.

 

3)   Dispoziční úpravy

Zdají se Vám interiérové i exteriérové prostory nepřehledné a provozně nepřátelské? Tušíte, že by stačilo vybourat několik příček či odstranit nějaké dveře, ale nevíte jak?

Navrhneme architektonické úpravy prostorů tak, aby v rámci stávajících provozů došlo k jejich co nejefektivnějšímu využití. Tyto úpravy zaručujeme nejen po provozní a estetické stránce, ale samozřejmě také zajišťujeme statická, požárně-bezpečnostní řešení, apod. a vyčíslíme potřebné investice.

 

4)   Základní provozně-architektonické koncepce

Nevíte jak naložit - s nevyužitým objektem, místností, s volným prostranstvím; zastaralým sportovištěm, budovou nebo jen její fasádou?

Máte určitý finanční obnos na investice do nemovitého majetku a nevíte jak jej výhodně využít?

Vypracujeme pro Vás základní architektonickou koncepci, která rámcově určí rozsah potřebných architektonických a stavebních prací. Efektivně naloží s finančními prostředky, navíc zohlední provozní a estetické hledisko. Výstupem jsou textové a grafické přílohy, které slouží jako podklad pro další jednání (s bankami, na zastupitelstvu, získávání grantů, dotací apod.). Orientačně jsou zde vyčísleny potřebné investiční náklady.

 

5)   Architektonická a projekční realizace zakázky

Tato položka je již obsažena v úvodu kapitoly – dodání kompletní projektové dokumentace vč. vyřízení na dotčených úřadech a zajištění realizace stavby

 

6)   Odborné konzultace a poradenství

Připadá-li Vám vše výše uvedené již příliš konkrétní, je možno využít pouze odborných konzultací nad Vámi předloženým problémem.

A pokud jste Váš problém zde nenašli, lze se samozřejmě dohodnout individuálně nad Vašim případem.