Ing. arch. Karel Bidlo 
1996 – 2003    VUT v Brně, Fakulta architektury
                     prezenční bakalářské a magisterské studium
od 2004         Samostatně činný architekt, boine!ARCHITEKTI

Ing. arch. Jitka Bidlová, Ph.D.
1996 – 2003    VUT v Brně, Fakulta architektury
                     prezenční bakalářské a magisterské studium, 1. místo v Celostátní soutěži diplomových prací z oblasti ochrany
                     a tvorby životního prostředí: MŽP, nadace ENVIOPTIMUM, Žďár nad Sázavou 2003.

2003              Bavax, s.r.o., Brno - projektová a stavební činnost
2004              Odbor památkové péče Magistrátu města Brna – odborný referent
2004 – 2009    VUT v Brně, Fakulta architektury
                     kombinovaný doktorský program, Fotovoltaické články v architektuře
od 2007         Samostatně činný architekt, boine!ARCHITEKTI
2011              publikace FOTOVOLTAICKÝ DESIGN – užití FV technologie v architektuře ISBN 978-80-214-4466-9